30 Aprilie -Ziua Logisticii Militare

30 Aprilie -Ziua Logisticii Militare

 Termenul „logistică” a fost utilizat pentru prima oară în domeniul militar, logistica fiind considerat ramura  artei războiului care se ocupă de mişcarea şi aprovizionarea trupelor. Conceptul a evoluat din nevoia forțelor militare de a se aproviziona în timpul războaielor. Inițial ea s-a numit intendență. Astfel, acest termen al logisticii, defineşte o practică foarte veche.
Apariţia logisticii militare, aşa cum este ea înţeleasă în zilele noastre, coincide cu apariţia armatelor organizate, cu care diversele naţiuni sau state au încercat să-și impună forţa militară asupra vecinilor. Sunt sapte arme care fac parte din logistică şi toate la un loc contribuie la asigurarea trupelor. Toți aceşti oameni, de la diferite specialități, vor să facă parte din această armă şi fiecare militar din această categorie de personal trebuie să ridice valoarea logisticii. Pentru fiecare în domeniul său de activitate criteriul de bază trebuie sa fie profesionalismul.
Un bun logistician trebuie să fie un foarte bun profesionist în domeniul lui. Astfel, toate aceste arme vor conferi greutate logisticii în armată. Ca parte componentă a sistemului logistic al trupelor, brigada logistică trebuie să acopere, din punct de vedere acţional şi conceptual, următoarele componente ale logisticii: • aprovizionarea; • transporturile logistice; • asigurarea tehnică; • asigurarea medicală; • asigurarea sanitar-veterinară; • asigurarea financiară; • asigurarea căilor de comunicaţii.
Având în vedere organizarea structurală a brigăzii logistice: formaţiune de transport, formaţiune medicală, formaţiune de mentenanţă, subunităţi de brigadă, observăm că această mare unitate poate executa următoarele misiuni: • transporturile logistice; • asigurarea evacuării şi mentenanţei tehnicii militare; • evacuarea şi asistenţa medicală a bolnavilor şi răniţilor (în situaţii de criză sau război).
În condițiile războiului modern este necesar ca reforma sistemului logistic a Armatei României să continue, ea trebuind să evolueze în aceeaşi direcție, respectiv al compatibilitații şi interoperabilității cu sistemul logistic al forțelor țărilor aliate, în ceea ce priveşte asigurarea susținerii logistice pentru îndeplinirea misiunilor de luptă.
Începând cu anul de învăţământ 2012-2013, cursurile de carieră pentru subofiţeri în domeniul logisticii au fost preluate de la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”unde s-au pus bazele Cursului de iniţiere în logistica NATO pentru ofiţeri de logistică. Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică “General Constantin Zaharia”, cu actuala încadrare şi dotare, răspunde provocărilor viitoare în domeniul învăţământului militar de logistică.
La ceas aniversar uram colegilor logisticieni, La mulți ani, multă sănătate și cât mai multe împliniri!
Sursa: jurnalul si observatorul de Bacau

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *