AMVVD Asociația Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir

Scop si obiective

DISTRIBUIE

       Art. 8.Membrii ASOCIAȚIEI MILITARILOR VETERANI ȘI VETERANILOR CU DIZABILITĂȚI „SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIRdoresc să se asocieze și au ca scop acordarea de sprijin membrilor și persoanelor cu probleme medicale și sociale deosebite , din rândul militarilor activi, veterani și veteranilor în activitate, pensionați, în rezerva sau retragere, precum și membrilor familiilor acestora și urmașilor acestora: soț, soție și copii.

Art. 9. Pentru realizarea scopului stabilit, asociația își propune realizarea următoarelor obiective:

a)     Promovarea spiritului de solidaritate și întrajutorare umană, precum și a coeziunii de grup atât în rândul personalului activ cât și relaționarea cu socitatea civilă;

b)    Identificarea persoanelor din rândul militarilor veterani și veteranilor, în activitate, pensionați, în rezervă sau retragere, precum și a membrilor familiilor acestora, care întâmpină probleme medicale și sociale deosebite;

c)     Atragerea fondurilor necesare sprijinirii persoanelor cu probleme medicale și sociale deosebite;

d)    Reprezentarea militarilor veterani și veteranilor atât la nivelul societății civile cât și în relația cu organizații similare din țări membre NATO și U.E.;

e)     Evaluarea, analizarea, discutarea și soluționarea obiectivă a cazurilor identificate;

f)      Furnizarea de servicii socio-medicale, în condițiile legii;

g)     Organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice și concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri;

h)    Înființarea de ateliere, cluburi, centre de zi și rezidențiale, de recuperare și îngrijire, cantine sociale pentru persoanele din rândul militarilor veterani și veteranilor în activitate, pensionați, în rezervă sau retragere, precum și pentru membrii familiilor acestora;

i)       Informarea, îndrumarea și ajutorarea membrilor asociației pentru cunoașterea și promovarea drepturilor legale, orientarea și integrarea socio-profesională prin activități informaționale, educative și cultural-artistice;

j)       Înteținerea de relații cu publicul și grupul țintă în sfera puterii, a legislativului și administrației la nivel central sau local precum și în sfera audio-vizualului și presei scrise cu privire la nevoile și problemele cu care se confruntă persoanele din rândul militarilor veterani și veteranilor în activitate, pensionați, în rezervă sau retragere, precum și membrilor familiior acestora, în vederea conștientizării opiniei publice asupra acestora;

k)    Promovarea ideii de implicare, responsabilitate și voluntariat în comunitate, susținerea ideii de solidaritate umană și ajutorare a persoanelor din rândul militarilor veterani și veteranilor în activitate, pensionați, în rezervă sau retragere, precum și a membrilor familiilor acestora, cu colectare de fonduri și donații;

l)       Implementarea și dezvoltarea de proiecte cu surse de finanțare interne și externe în domeniul de activitate și în strânsă corelare cu scopul propus;

m)  Promovarea ideii de cunoaștere și respectare a drepturilor omului într-o societate de consum marcată de profunde mutații structurale, cum este societatea românească;

n)    Derularea de activități promoționale în vederea susținerii sponsorizărilor;

o)    Implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul asigurărilor de sănătate din România – prin înaintarea de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G. – uri cu domeniu de activitate asemănător, etc.

p)    Găsirea căilor optime de colaborare cu rețeaua unităților sanitare de stat și private în vederea soluționării și rezolvării cazurilor dificile;

q)    Colaborarea și organizarea de schimburi de experiență cu organizații similare din țară și din străinătate;

r)      Colaborarea cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate pentru realizarea obiectivelor și îndeplinirea misiunii;

s)     Cunoașterea și promovarea standardelor sociale și sanitare ale Uniunii Europene având ca țel atingerea acestora în cel mai scurt timp;

t)      Mediatizarea cazurilor dificile soluționate cu ajutorul Asociației sau al altor organizații similare.