AMVVD Asociația Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir

CALENDAR MILITAR

DISTRIBUIE

Conform prevederilor regulamentului R.G. – 4, Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, zilele categoriilor de forţe ale armatei, ale genurilor de armă şi specialităţilor militare sunt stabilite astfel:

1 februarie – Ziua Intendenţei Militare
La 1 februarie 1861 s-a emis Înaltul Ordin de Zi nr. 29, care a consfinţit înfiinţarea intendenţei armatei. Prin acesta s-a format corpul ofiţerilor de intendenţă militară, condus de intendentul general al armatei, subordonat Ministerului de Război.

23 februarie – Ziua Hidrografului Militar
Serviciul Hidrografic Maritim s-a înfiinţat la 23 februarie 1926, având ca atribuţii “să se ocupe cu studiile, sondajele şi ridicările relative la fluviu şi mare, preocuparea, păstrarea şi asigurarea navelor cu hărţile şi instrumentele necesare navigaţiei şi ridicărilor hidrografice, controlul cronometrelor, executarea semnalului de oră în portul Constanţa, date meteorologice, aerologice şi oceanografice”

28 februarie – Ziua Protecţiei Civile
În România, protecţia civilă a luat fiinţă prin Decretul regal din 28 februarie 1933 sub denumirea de „apărare pasivă” având ca scop „să limiteze efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei sau resurselor teritoriului, prin protecţie directă sau micşorînd eficacitatea atacurilor aeriene”.
Conceptul de protecţie civilă a evoluat de la „apărare pasivă” la „apărare locală antiaeriană” în 1952, apoi „apărare civilă” în 1978 şi „protecţie civilă ” în 1996. Schimbările produse in societatea românească în perioada 1996-2004 au dus şi la schimbări în domeniul protecţiei civile prin elaborarea Legii nr. 481/2004 care este în concordanţă cu principiile, scopurile şi obiectivele prevăzute în Strategia Internaţională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală ONU precum şi cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

1 martie – Ziua Automobiliştilor Militari
La 1 martie 1917, prin înaltul Decret nr. 245 al regelui Ferdinand I, s-a înfiinţat Regimentul de Tracţiune Automobilă, moment ce a marcat începutul procesului de reorganizare a formaţiunilor de automobile şi apariţia a armei auto în Armata României.

1 martie – Ziua Forţelor pentru Operaţii Speciale

25 martie – Ziua Operaţiilor Psihologice

1 aprilie – Ziua Infanteriei Marine

Prima duminică din luna aprilie – Ziua NATO
Ziua NATO în România a fost instituită prin Legea   Nr. 390 din 28 septembrie 2004 şi este o sărbătoare publică dedicată democraţiei şi spiritului european şi euroatlantic.

23 aprilie – Ziua Forţelor Terestre, la sărbătoarea ortodoxă a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

25 aprilie – Ziua Justitiei Militare
Prin Decretul-lege nr. 1625 din 1919 a luat fiinţă Serviciul Contencios al Ministerului de Război, moment care a marcat actul de naştere a structurii specializate în asigurarea asistenţei juridice pentru armată.

29 aprilie – Ziua Veteranilor de Război
Ziua Veteranilor de Război a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007 şi se sărbătoreşte în fiecare an la 29 aprilie, în onoarea tuturor militarilor români care au luptat şi şi-au dat viaţa, pe timpul celor două conflagraţii mondiale, pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României.

30 aprilie – Ziua Infanteriei Române
În baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia şi Turcia după război, care stipulau că Ţările Române obţin dreptul să-şi organizeze „un numar de gărzi înarmate pamântene”, adică să-şi înfiinţeze propria lor putere militară, „a cărei număr şi întreţinere vor fi stabilite de domni împreună cu divanele lor”, la 30 aprilie 1830 s-a hotărât „formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pamântesti”. Din aceste forţe au fost create trei regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova. În acelaşi timp au luat fiinţă în Moldova un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie din care s-a înfiinţat primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi.

30 aprilie – Ziua Logisticii Militare

15 mai – Ziua Trupelor de Apărare CBRN
Prin decizia ministerială nr. 297 din 15 mai 1923, s-a înfiinţat în Ministerul de Război, Comitetul Consultativ pentru Chestiunile Tehnice Privitoare la Războiul Chimic.

15 mai – Ziua Poliţiei Militare
La 15 mai 1990  s-au reînfiinţat unităţile şi subunităţile de poliţie militară din Armata României. Istoricul Poliţiei Militare se află însă în strânsă legătură cu istoricul jandarmeriei române, de unde îşi are originile. Trebuie făcută însă menţiunea că Gendarmeria – denumirea din acea epocă – a fost înfiinţată şi subordonată Ministerului de Resbelu. Primele atestări ale activităţii de „poliţie a trupei” se regăsesc în documentele de „fiinţare a gendarmeriei” din 3 aprilie 1850 emise de Domnul Grigore Alexandru Ghica, iar misiunile specifice au fost consemnate şi în Ordonanţa 896 din 20 iunie 1864 semnată de Domnitorul Al. I. Cuza. Termenul consacrat de Poliţie Militară îşi are originile în anul 1893, când, pe vremea Regelui Carol I, cu aprobarea acestuia, legiuitorul Lascăr Catargiu a promulgat „Legea asupra Gendarmeriei rurale”. Astfel, în Monitorul Oastei nr. 53 din 5 noiembrie 1893, găsim în legea mai sus menţionată, la TITLUL IV – Atribuţiunile gendarmerieiCapitolul I – Serviciul ordinar şi extraordinararticolul 52 – serviciul ordinar coprinde: …….., pct. e) Poliţia Militară.<

20 mai – Ziua Financiarului Militar
Prin Înaltul Decret Regal nr. 6625/20 mai 1891, ia fiinţă, „sub denumirea direcţia a 7-a a contabilitaţii, controlului şi pensiilor”, prima structură financiară centralizată.
„…..Pentru a se pune administraţia Ministerului de Război în stare de a lucra cu continuitate şi autoritate şi a se concentra personalul într-una şi aceeaşi direcţie, astfel ca principiile legilor şi regulamentelor să fie aplicate în acelaşi sens, oricare ar fi arma din care ofiţerul ar face parte, căci astfel s-ar putea întampla să se dea soluţii diferite pentru cazuri analoge, se trece la fuzionarea celor trei direcţii: a 7-a contabilitate, a 8-a control şi a 10-a serviciul pensiilor militare, sub denumirea direcţia a 7-a a contabilităşii, controlului şi pensiilor”.      Carol I

31 mai – Ziua Geniştilor Militari
Prima unitate de geniu din Armata României a fost înfiinţată la 31 mai 1859, data la care domnitorul  A.I. Cuza punea rezoluţia „Se încuviinţează” pe raportul nr. 1902 înaintat de Guvernul Moldovei, prin care se cerea aprobarea constituirii şi întreţinerii unui batalion de geniu, necesar pentru „înaintarea lucrărilor publice”.

31 mai – Ziua Rezervistului Militar
Ziua Rezervistului Militar a fost instituită prin Hotărârea Guvernului României nr. 467 din 12 mai 2010. Prin această hotărâre instituţiile publice din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pot sprijini, in condiţiile legii, manifestările prilejuite de acest eveniment.

10 iunie – Ziua Paraşutiştilor Militari În baza Ordinului D.M. 93/1941 10 iunie 1941, ia fiinta prima subunitate de paraşutişti – Compania de Misiuni Speciale – comandata de lt. Stefan Soverth.

18 iunie – Ziua Constructorilor Militari
În această zi se sărbătoreşte  înfiinţarea Direcţiei Construcţii si Domenii Militare, la 18 iunie 1920.

26 iunie – Ziua Drapelului Naţional
Ziua Drapelului Naţional a fost instituită prin Legea nr. 96 din 20 mai1998. Conform legii, această zi este marcată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unitătilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne.

1 iulie – Ziua Muzicilor Militare
Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nou-născutelor batalioane de „miliţii” ale Armatei Naţionale permanente, intrau şi îşi începeau slujba sub drapel „ostaşii muzicanţi” (o fanfară era formată, conform prevederilor vremii, din „1 tambur, 24 muzicanţi şi 8 toboşari”).

14 iulie – Ziua Transmisioniştilor Militari
În 1873, la 14 iulie, a luat fiinţă prima subunitate de transmisiuni – secţia de telegrafie, marcând astfel apariţia transmisiunilor militare.

15 iulie – Ziua Submarinistului Militar

20 iulie – Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene -la sarbatoarea ortodoxă a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul.

23 iulie – Ziua Presei Militare
La 23 iulie 1859 apărea primul număr al săptamânalului „Observatorul militar”.

25 iulie – Ziua Radiolocaţiei
Prin ordinul ministrului apărării naţionale  din 25 iulie 1955 au fost înfiinţate Trupele Radiotehnice.

26 iulie – Ziua Arhivelor Militare
La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat naştere Depozitul de Arhivă al Secţiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

29 iulie – Ziua Imnului Naţional al României
Ziua Imnului Naţional al României – Deşteaptă-te, române, simbol al unităţii Revoluţiei Romane din anul 1848, a fost instituită prin Legea  Nr. 99 din 26 mai 1998.

1 august – Ziua Tanchiştilor
Înfiinţarea, în 1919, a primei subunităţi de tancuri.

1 august – Ziua specialităţii militare EOD (Explosive Ordnance Disposal)
Prin ordinul de înfiinţare, la 1 august 1997, a Bazei de Instruire pentru EOD în subordinea Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici” cu sediul în garnizoana Râmnicu Vâlcea, a fost consfinţită în mod oficial naşterea unei noi specialităţi militare în Armata României moderne, specialitatea militară EOD.

15 august – Ziua Marinei Române şi a Forţelor Navale -la sărbatoarea ortodoxă a Sfântei Marii.

21 august – Ziua Medicinei Militare
La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Domnesc nr. 4629 a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată, atestându-se astfel medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sanatăţii efectivelor militare.

1 septembrie – Ziua Informaticienilor Militari
La 1 septembrie 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării – primul organism cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor.

4 septembrie – Ziua Tipografilor Militari

18 sepembrie – Ziua Specialităţii Militare „Război Electronic”
La 18 septembrie 1918, în baza rezoluţiei Ministerului de Război pe documentul nr. 2879, pe frontiera de est a României s-au înfiinţat patru subunităţi specializate care executau, într-o formă rudimentară, specifică nivelului de dezvoltare tehnologică a acelei perioade, şi acţiuni precursoare a ceea ce astăzi reprezintă acţiuni de război electronic, aşa cum sunt reglementate la nivel naţional şi NATO. Acest moment a marcat începuturile evoluţiei specialităţii militare „Război Electronic” în Armata României.

19 septembrie – Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene
La 19 septembrie 1916, pe timpul executării manevrei de la Flămânda de către Armata 3,  se realizează doborârea primului avion inamic de către o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise (calibru 75 mm Deport), şi nu cu tunuri terestre adaptate.

9 octombrie – Ziua Resurselor Umane
La 9 octombrie 1862, prin Înaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat fiinţă, „I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare”, organizată pe două „diviziuni”, din care ulterior au evoluat structurile de personal/resurse umane din Armata României. 

20 octombrie – Ziua Pensiilor Militare
În „Monitorul Oastei” nr. 1 din 20 octombrie 1862, anul al 3-lea, Partea Oficială, în cuprinsul Ordinului pe toată oastea nr 267, semnat de generalul Florescu, în calitate de ministru de război, se menţionează prima structură specializată în domeniul pensiilor militare în cadrul Tabloului cu noua organizare a Ministerului.

25 octombrie – Ziua Armatei României

30 octombrie – Ziua Relaţiilor Publice Militare
La 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA -înfiinţată la sfârşitul lunii octombrie 1991), s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relaţii Publice (DRP). Începând cu 20 februarie 2007, denumirea structurii este Direcţia informare şi relaţii publice.

3 noiembrie – Ziua Vânătorilor de Munte
Actul de constituire a fost Ordinul M.C.G.R. nr. 294 din 3/16 noiembrie 1916, potrivit căruia Şcoala Militară de Schiori – Bucureşti  era transformată în Corpul Vânatorilor de Munte (comandat atunci de cpt. Virgil Bădulescu), precizându-se ca „… vânatorii de munte sunt destinati mai cu seama misiunii de recunoaştere, de siguranţă şi legatură şi sunt chemaţi a funcţiona şi ca unitate tactică, în special în trecătorile Carpaţilor”.

8 noiembrie – Ziua Înzestrarii Armatei

10 noiembrie – Ziua Artileriei
În anul 1843, domnitorul Gh.Bibescu a întreprins o călătorie la Istanbul şi, la înapoiere, a adus în ţară patru tunuri de calibru 80 mm, dăruite în semn de preţuire de către sultan, pentru ca „să slujească întru paza bunei rânduieli şi liniştei obşteşti”. Ca urmare, la 10 noiembrie 1843, prin porunca Domnească nr. 198, se legifera înfiinţarea primei baterii de artilerie în oastea româna.

11 noiembrie – Ziua Veteranilor
Ziua Veteranilor a fost instituită prin Legea nr.150 din 22.10.2014, privind modificarea şi completarea OUG nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
Ziua de 11 noiembrie a fost aleasă pentru simbolistica ei – intrarea în vigoare, la 11 noiembrie 1918, ora 11.00, a Armistiţiului între Puterile Antantei şi Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial şi se creau condiţiile necesare realizării, în ţara noastră, a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
România se alătură, astfel, Australiei, Canadei, Statelor Unite ale Americii, precum şi altor state din Europa care, la 11 noiembrie, îşi arată recunoştinţa pentru militarii întorşi din misiuni şi îşi comemorează eroii.

12 noiembrie – Ziua Statului Major al Apărării
La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul de constituire a „Secţiei a II-a” din cadrul „Corpului de Stat Major General”, ca prim element organizat al cercetării Armatei române.

12 noiembrie – Ziua Topogeodezilor Militari
În 1859 s-a înfiinţat Serviciul Topografic Militar.

12 noiembrie – Ziua Cercetaşilor Militari
Prin Ordinul de Zi nr. 83, la 12/24 noiembrie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de constituire a „Secţiei a II-a” din cadrul „Corpului de Stat Major General”, ca prim element organizat al cercetării în Armata Română.

15 noiembrie – Ziua Scafandrilor Militari şi Centrului 39 Scafandri
La 15 noiembrie 1967 în baza ordinului Marelui Stat Major, se înfiinţează prima structură de scafandri din România – Grupul 279 Scafandri (având indicativul U.M. 02145). Acesta a funcţionat în garnizoana Mangalia până la data de 1 octombrie 1976 când se transformă în Grup Scafandri de Luptă şi intră în subordinea Centrului de Scafandri.

16 noiembrie – Ziua Transporturilor Militare
La 16 noiembrie 1880, cu ocazia înfiinţării celui de-al doilea batalion de geniu (Înalt Decret nr. 2550), în cadrul unităţilor de acest tip a fost inclusă şi câte o companie de căi ferate, primele subunităţi de acest fel din Armata româna.

14 decembrie – Ziua Direcţiei Operaţii

15 decembrie – Ziua Cercului Militar Naţional
Cercul Militar Naţional este una dintre cele mai vechi instituţii militare româneşti, având practic vârsta independenţei ţării. Şi asta pentru că la 15 decembrie 1876, în ajunul războiului pentru independenţă din 1877-1878, în plină criză orientală, care avea să aducă schimbări majore în configuraţia sud-estului European, adunarea generală a ofiţerilor din Bucureşti, cea mai mare din ţară, a hotărât adoptarea statutelor ceea ce semnifică actul de naştere al Cercului Militar Naţional.

27 decembrie – Ziua Centrului de Operaţii Psihologice

Notă: Zilele categoriilor de forţe ale armatei, ale genurilor de armă şi specialităţilor militare sunt stabilite conform prevederilor regulamentului R.G.4 – Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare.