ianuarie 2019

2 posts

Adunarea Generală a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”- Ianuarie 2019, București

     În data de 26 ianuarie 2019 a avut loc Adunarea Generală a Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”. La eveniment au participat Consiliul Director (CD) al asociației, membrii din conducerea sucursalelor din întreaga țară, dar și alți membrii ai asociației.

     Așa cum se obișnuiește, ca de fiecare dată, Adunarea Generală a început cu intonarea Imnului de Stat.

     În cadrul acestei întâlniri a fost prezentat de către președintele asociației raportul privind activitățile desfășurate de către consiliul director anul trecut, s-au discutat cele mai importante probleme organizatorice, s-au votat și aprobat înființarea de noi sucursale, cât și modificarea unor structuri de conducere, atât la nivelul conducerii centrale, cât și la nivelul sucursalelor. Deasemenea președinții din țară au prezentat rapoartele de activitate pe anul pe anul 2018. Au fost stabilite împreună cu membrii Consiliului Director prioritățile pentru anul 2019, lucrul cel mai important pentru asociație. Nu în ultimul rând au fost analizate și aprobate modificările la actul constitutiv și la statutul asociației.

     Au fost ore bune de dezbateri și noutăți, iar pentru câteva minute au fost alături de membrii asociației și cei de la Allora Vision (echipamente de protecție profesionale) care au  susținut o prezentare de uniforme (stilul Army), precum și reprezentanți ai firmei Forever cu o prezentare a produselor lor.

      Așa cum ne-a obișnuit, solista de muzică populară Tatiana Mayer, membră a asociației a fost și ea prezentă cu o surpriză, venind alături de formația Teodor Ciobaniuc și Viorel Brad susținând un concert pe cinste, dar nu înainte de a da ocazia celor din Consiliul Director al AMVVD să răsplătească unele sucursale pentru întreaga activitate desfășurată pe parcursul anului trecut, susținerea Centrului de Recuperare și Refacere de la Aninoasa, Târgoviște (CRRV-AMVVD) și alte activități desfășurate pentru promovarea asociației.

     Adunarea Generală a AMVVD a durat mai bine de 8 ore, dar a adus în ochii și sufletele membrilor mulțumirea lucrului bine făcut și dorința de a realiza tot ce și-au propus.

     După cinci ani de la înființare, AMVVD a reușit să aibă 23 de sucursale în țară, peste 13.000 de membri și un scop bine determinat: creșterea și îmbunătățirea traiului militarilor veterani ai teatrelor de operații, finalizarea Centrului de Recuperare și Refacere pentru Veterani atât de necesar celor care au fost în misiunile internaționale și s-au ales cu răni pentru tot restul vieții.

     La sfârșit, ei nu au uitat să mulțumească tuturor celor care au susținut asociația, se implică în dezvoltarea ei și sunt devotați. Celor care au înțeles nevoile militarilor români răniți în teatrele de operații și că, ÎMPREUNĂ SUSȚINEM VETERANII.

AMVVD a fost, este și va rămâne alături de toți veteranii. Respect și onoare pentru fiecare dintre dvs.

ÎN VIGOARE DE LA 13 ianuarie 2019!!! Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. –

La articolul 114 alineatul (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:

”  j1) copiii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați sau concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor acțiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni și operații în afara teritoriului statului român, cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaș în sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit art. 55 alin. (11) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. II. 

La articolul 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

” (11) De o pensie de urmaș egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă optează pentru aceasta, pot beneficia și urmașii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special, aflați în situațiile prevăzute la alin. (1), cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaș în sistemul public de pensii.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.