impozit AMVVD

2 posts

Comunicat nr.3 -referitor la direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit către AMVVD

Sistemul 3,5% permite contribuabililor, persoane fizice, să direcţioneze 3,5% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor.

Direcționând o parte din impozitul pe care îl plătiți oricum statului român către AMVVD, ne sprijiniți, fără a umbla la bugetul propriu, în realizarea obiectivelor propuse.

Partea cu datele AMVVD-ului a fost deja completată pe modelul de cerere propus în pagina dedicată, ca să vă fie cât mai ușor. Dumneavoastră mai aveți de completat doar partea de sus, ce ține de datele personale. Nu este neapărat necesar să completați suma pentru susținerea entității nonprofit. Organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii. Deci, câmpul suma rămâne liber.

Mai departe, aveți următoarele opțiuni:

1. Aduceţi declarația personal, sau o trimiteți scanată la Asociația AMVVD și o ducem noi la Administratia Locală a Finanțelor Publice, până la data de 15 Martie.

2. Puteți să depuneţi un exemplar la organul fiscal de care aparțineți (Administrația locală a Finanțelor Publice) direct sau prin poștă, până la 15 Martie cu confirmare de primire.

3. Pentru cadrele militare care fac parte din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, aceste formulare se depun la organul financiar al unității din care faceți parte urmând ca acesta să facă plata către asociație.

Mai.multe detalii privind completarea formularului 230 găsiți în pagina dedicată:

Direcționează 3,5% pentru AMVVD

Comunicat nr.2: punctul de vedere al AMVVD privind impozitul pe locuință și teren

Având în vedere începutul de an și implicit sosirea la adresele personale a ” Deciziei de impunere pentru anul 2022”, fără scutirea de la plata impozitului pe locuință și teren, facem următoarele precizări pentru membrii Asociației:

-reglementarea prin care se acorda titlul de veteran, în baza căruia se efectua scutirea de la plata impozitului (OUG 82/2006), a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a Legii 168/2020;

– prin Ordonanța nr.8 din 30.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, s-a reușit modificarea acestei legi în sensul acordării unei scutiri pentru veteranii din teatrele de operații având ca și bază de acordare a titlului, criteriile din Legea 168/2020;

Drept urmare, neacordarea scutirii de la plata impozitului începând cu 01.01.2022, în baza vechii cereri este normală, baza legală fiind abrogată.

Astfel, avand în vedere cele expuse mai sus, recomandăm membrilor asociației transmiterea către organele fiscale din zona unde aveți domiciliul a unei noi cereri de scutire, avand ca și bază legală noile reglementări.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă punem la dispoziție un model de cerere orientativ, care va trebui trimisă serviciului/biroului de impozite și taxe locale din localitatea de domiciliu. Cererea poate fi vizualizată, accesată și descărcată pe ”Grupul Veteranilor din Teatrele de Operații AMVVD și al susținătorilor” din rețeaua socială Facebook, secțiunea ”Fișiere”