AMVVD Asociația Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir

25 OCTOMBRIE- ZIUA ARMATEI ROMÂNIEI. LA MULȚI ANI, DRAGI MILITARI ROMÂNI!

DISTRIBUIE

Astăzi, 25 octombrie, țara își sărbătorește Armata și pe cei care se află în slujba acesteia. Sărbătoarea este legată de generalul Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei a 4-a Române, care a decis să pornească ofensiva în 25 octombrie, pentru eliberarea Transilvaniei de Nord de sub jugul hortist. Ofensiva pentru eliberarea părții de nord-vest a României, începută la 9 octombrie 1944, a fost inclusă în operațiunea ofensiva „Debretin”, obiectivele acesteia fiind atinse în data de 25 octombrie 1944 când au fost eliberate localitățile Carei și Satu Mare. Semnificația victoriei este dată de eliberarea teritoriului național ocupat temporar în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940. În 25 octombrie 1944, generalul Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei a 4-a Române, a decis să pornească ofensiva pentru a elibera orașul Carei și, totodată, ultimul colț de pământ românesc aflat sub ocupație maghiară din 1940. Astfel, generalul Gheorghe Avramescu a dorit să îi facă un cadou Regelui, care cu două luni mai devreme, scosese România din războiul contra Națiunilor Unite și pornise lupta pentru eliberarea Transilvaniei de Nord.

Tot în 25 octombrie 1944, trupele românești au trecut în Ungaria, după cum menționa generalul Gheorghe Avramescu într-un ordin de zi. „La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului rupt prin Dictatul de la Viena aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda poporului nostru, tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu piepturile voastre aţi făcut zăgaz neînfricat duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi. Zdrobit de focul năpraznic al artileriei şi de necontenitele voastre atacuri, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump, eliberând astfel ultima palmă de pământ sfânt al ţării. Prin ploi, prin noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte aţi luptat cu un duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins. Azi, când avangărzile trec pe pământ străin, pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi, cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul“, scria generalul român în ordinul de zi. Din 1830, anul înființării Armatei Române moderne, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, şi până pe 2 octombrie 1951 (când a fost serbată prima data Ziua Forțelor Armate Române) în tradiția românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituții.

Aflată în centrul atenției publice, mai ales dupa Războiul de Independență (1877-1878), Armata României a participat anual la manifestările prilejuite de Ziua Înălțării Domnului, devenită Ziua Eroilor după Primul Război Mondial, însă din 1959, prin Decretul nr. 381 din 01.10.1959, a fost stabilită ca zi aniversară ziua de 25 octombrie. Țelul Armatei Române vizează întotdeauna îndeplinirea idealurilor naționale: unitate, independență, suveranitate, integritate teritorială, astfel încât data de 25 Octombrie devine simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc şi zi în care țara îşi sărbătoreşte armata si pe cei care au fost în slujba ei.

Glorie Armatei Române! Glorie eternă eroilor neamului!

Sursă text: Romania Liberă, Ziarul Timpul.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.