AMVVD Asociația Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir

Comunicat ADUNAREA GENERALĂ

DISTRIBUIE

În baza Procesului Verbal nr. 11/07.11.2023 al ședinței Consiliului Director al AMVVD, s-a HOTĂRÂT
ca Adunarea Generală ordinară să aibă loc pe data de 18.11.2023, începând cu ora 10.00 la Centrul de Recuperare și Refacere pentru Veterani – Clubul Veteranilor, situat în sat Viforâta, comuna Aninoasa, Aleea Mânăstirea Dealu, nr. 99, jud. Dâmbovița.

Ordinea de zi a Adunării Generale va fi următoarea:

  • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil, precum și raportul comisiei de cenzori;
  • alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
  • modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociație;
  • constiture/desființare sucursale ale Asociației;
  • diverse.

Președinții de sucursale/reprezentantul împuternicit, va prezenta la Adunarea Generală, împuternicirea de reprezentare cu drept de vot, în original, din partea membrilor sucursalei.
Prezenta convocare va fi adusă la cunoștință membrilor sucursalei, prin publicarea prezentului anunț pe internet, pe rețelele de socializare și prin înștiințări scrise transmise prin poșta electronică (whatt’s app) sau email, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii.

Președintele AMVVD,
Marius Apostol

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.