AMVVD Asociația Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir

Ordinul MApN privind stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, în vigoare din 28 septembrie. AMVVD a participat la modificarea și completarea acestuia

DISTRIBUIE

În Monitorul Oficial nr. 832/28.09.2018, a fost publicat Ordinul nr. 161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale. Forma actului normativ este rezultatul grupului de lucru însărcinat cu redactarea acestuia, din care au făcut parte și reprezentanții AMVVD: Marius Apostol -președinte, Dan Cosma-prim-vicepreședinte și domnișoara avocat Iuliana Wolf. În această calitate, reprezentanții AMVVD au participat, la sediul Statului Major al Apărării, la mai multe ședințe de lucru, alături de reprezentanți ai MApN și ai altor asociații și fundații de interes public, pentru a analiza și a da o formă cât mai bună proiectului publicat zilele trecute sub forma Ordinului MApN nr. 161/2018. Astfel, cu aportul substanțial al asociației noastre, AMVVD, au fost aduse mai multe îmbunătățiri proiectului inițial, îmbunătățiri care apar în Ordinul 161/2018 în vigoare din 28 septembrie.

Potrivit articolului 2 al Ordinului 161/2018, pentru a beneficia de prevederile art 63 a legii nr. 346/2006, asociațiile și fundațiile trebuie să le îndeplinească cumulativ următoarele criterii: să aibă reprezentare la nivel național, să fi desfășurat activități semnificative în ultimul an de activitate, în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale și să prezintă activitățile pentru care solicită fonduri, spații sau mijloace de transport auto în țară.

Potrivit Ordinului 161/2018, sunt considerate cu reprezentare la nivel național asociațiile și fundațiile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au un număr de cel puțin 500 de membri; au înființate filiale/sucursale în cel puțin 1/3 din județele țării și în municipiul București sau au membri în cel puțin 1/3 din județele țării; desfășoară periodic activități semnificative în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale sau în beneficiul structurilor militare și al personalului în activitate/în rezervă sau al veteranilor.

În privința activitățile semnificative, potrivit ordinului este vorba de  acțiuni desfășurate de asociații și fundații: ,,în domeniile de responsabilitate ale instituției militare și care au avut ca finalitate îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului instituției militare, prin promovarea interesului acesteia în mass-media sau prin alte mijloace de comunicare, prin asigurarea suportului social pentru personalul în activitate sau în rezervă/retragere și pentru veterani, văduvele și urmașii acestora, prin stimularea motivației profesionale și prin promovarea spiritului de solidaritate și întrajutorare umană”.

Fondurile financiare pe care Ministerul Apărării Naționale le poate pune la dispoziția asociațiilor și fundațiilor nu pot fi mai mari de 200.000 lei/exercițiu financiar pentru fiecare asociație/fundație solicitantă și sunt aprobate anual de ministrul apărării naționale prin buget.  Fondurile asigurate de la bugetul Ministerul Apărării Naționale și care au ca destinație suportarea costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, puse gratuit la dispoziția asociațiilor/fundațiilor se alocă de către unitățile militare utilizatoare care au în administrare imobilele, în limita normelor de consum, potrivit numărului de persoane care utilizează spațiile și a suprafeței acestora.

Pentru sediile asociațiilor și fundațiilor puse gratuit la dispoziție,  aflate în imobile care nu se sunt în administrarea Ministerului Apărării Naționale, costurile pentru utilități se asigură de către Direcția generală financiar-contabilă, pe baza documentelor, în original, emise de structura care le gestionează/administrează. Natura și numărul mijloacelor de transport auto puse la dispoziția asociațiilor și fundațiilor se stabilesc potrivit actelor normative specifice în vigoare privind folosirea autovehiculelor de transport persoane din înzestrarea Ministerului Apărării Naționale.

Punerea la dispoziția asociațiilor și fundațiilor a spațiilor necesare pentru consfătuiri și activități de promovare a imaginii, tradițiilor și valorilor istorice ale Armatei României se face de către unitățile militare care gestionează spațiile, în conformitate cu procedurile interne, după ce comisia verifică îndeplinirea, de către asociații și fundații, a criteriilor și condițiilor prevăzute în prezentul ordin.

Ordinul MApN nr. 161/2018 poate fi consultat la următorul link: https://lege5.ro/Gratuit/gmydimbtgi2q/ordinul-nr-161-2018-pentru-stabilirea-criteriilor-de-sprijinire-a-asociatiilor-si-fundatiilor-de-utilitate-publica-cu-reprezentare-la-nivel-national-care-isi-desfasoara-activitatea-in-domeniile-de-res.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.