Președinte:

Viorel AMZĂRESCU

E-mail: amvvdarges@yahoo.com

Președinte de onoare:

Florin VUȚĂ

Telefon:  0723.821.469

Vicepreședinte:

Ionuț Dan POROJAN

Telefon: 0766.420.577

Vicepreședinte:

Alexandru DICU

Vicepreședinte:

Dragoș DOBRA (Curtea de Arges)

Membru:

Gheorghe Alexandru DICU

Telefon: 0740.270.117

Membru:

Florin PĂUN

Telefon: 0741.408.994

SECRETAR:

Dumitru CIOBĂNEALĂ

Telefon: 0746.429.139

CASIER:

Ionela Raluca POROJAN

Telefon: 0766.420.576